Site Kullanım Şartları

ETAWEB BİLİŞİM TEKNOLOJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’nin sahibi olduğu etaweb.com.tr internet sitesinin sayfalarını kullanan kullanıcı, etaweb.com.tr internet sitesinde yeralan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ile yürürlükteki kanun ve yönergeleri kabul etmiş sayılır. etaweb.com.tr tarafından sunulan münferit hizmet veya ürünlere ilişkin düzenlenecek özel sözleşmeler, anlaşmazlık durumunda özel sözleşmelerdeki hükümler geçerli olsa da, yukarıdaki şart ve koşulları tamamlayıcı niteliktedir.

Bu nedenle, internet sitemizde gezinmeye başlamadan önce aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını okumanızı öneririz. Sitede kullanılan marka, logo, grafik, tasarım ve metinler ile diğer malzemeler ETAWEB BİLİŞİM TEKNOLOJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’ne ait olup, telif hakları ve/veya marka kanunlarınca koruma altına alınmıştır. ETAWEB BİLİŞİM TEKNOLOJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, mevcut Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını önceden haber vermeksizin güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan bu tür değişiklikler bağlayıcı olacaktır.

Madde 1 – Sözleşmenin Amacı

Bu sözleşme, etaweb.com.tr (bundan böyle “web sitesi” olarak anılacaktır) ile web sitesini kullanacak olan kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, web sitesinin kullanımına ilişkin şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını sağlamaktır.

Madde 2 – etaweb.com.tr Web Sitesi’nin Kullanımı İle İlgili Hükümler

Kullanıcı, etaweb.com.tr web sitesinin indirilmeye müsait dosyalarının virüslerden veya kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip zararlı yazılımların önlenmesi, veri doğruluğu ve kayıp verilerin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Web sitesi, kullanıcıların karşılaşabileceği zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı, etaweb.com.tr web sitesini kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder.

Kullanıcı siteyi kullanırken şunları yapmayacağını kabul eder:

  • Türkiye Cumhuriyeti yasalarını veya uluslararası sözleşmeleri ihlal etmeyeceğini,
  • Zararlı, tehditkar, hakaret içeren veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek içerikleri iletmeyeceğini,
  • Web sitesinin sahiplerini veya çalışanlarını temsil ediyormuş gibi davranmayacağını,
  • Sitedeki içerikleri değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
  • Kötü amaçlı yazılımlar kullanmayacağını,
  • İstenmeyen reklam, spam veya ticari amaçlı materyaller iletmeyeceğini,
  • Web sitesini çerçeveleme (framing) veya başka bir yöntemle kendi amaçları doğrultusunda kullanmayacağını.

Web sitesi, kullanıcılarının veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Madde 3 – Web Sitesi’nin Sorumluluğunun Sınırları

Web sitesi, hiçbir durumda aşağıdaki durumlardan sorumlu olmayacaktır:

 Web sitesinin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan,

  • Web sitesindeki hatalar veya eksikliklerden doğan taleplerden,
  • Kullanıcının erişim ve kullanım ekipmanlarının iyi çalışmasından ve bakımından kullanıcı sorumludur,
  • Kullanıcının bu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda doğacak tüm kayıplardan ve masraflardan kullanıcı sorumludur.


Madde 4 – Uluslararası Kullanım İçin Özel Uyarı

Kullanıcı, tüm yerel yasalara ve mevzuata uymayı kabul eder. Özellikle Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve mevzuata uymayı kabul eder.

Madde 5 – Üçüncü Kişilerle Kullanıcı Arasındaki İlişkiler

Kullanıcı, web sitesi üzerindeki veya web sitesi yoluyla ilişki kurduğu üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden tamamen kendisi sorumludur.

Madde 6 – Linkler

Kullanıcı, web sitesindeki linklerin kaynakları üzerinde web sitesinin kontrolü olmadığını ve bu linklerden doğacak zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

Madde 7 – İhtilafların Çözümlenmesinde Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Sivas mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 8 – Muhtelif Hükümler

Web sitesinin bu sözleşmenin herhangi bir maddesini uygulamaması, herhangi bir hükümden vazgeçtiği anlamına gelmez. Taraflar arasındaki davranış biçimi veya ticari uygulamalar bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için bir rol oynamaz.

Yayınlanma Tarihi: 15.11.2022

etaweb.com.tr, gerekli gördüğü takdirde Kullanım Koşulları’na ait maddelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.