KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Etaweb Bilişim Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Veri Kategorisiİşlenen Kişisel Verilerİşleme Amaçları
Kimlik BilgileriAd, SoyadMüşteri kaydı oluşturma, hizmet sözleşmesi düzenleme
İletişim BilgileriTelefon numarası, e-postaMüşteri iletişimi, hizmet sunumu, bilgi ve duyuru gönderimi
Lokasyon BilgileriAdresFatura düzenleme, hizmet sunumu
Finansal BilgilerBanka hesap numarasıÖdeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Teknik BilgilerIP adresi, web sitesi çerezleriWeb sitesi performansının iyileştirilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, yasal düzenlemeler ve kişisel veri koruma kuralları çerçevesinde, hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalarla, iş ortaklarımızla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden, telefon, e-posta ve yüz yüze iletişim yolları ile toplanmaktadır. Verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi kapsamında yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6. İletişim

Haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, Esentepe Mah. 61-8. Sk. No: 2 iç kapı No:2 Merkez Sivas adresimize yazılı olarak veya bilgi@etaweb.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

7. Güncellemeler ve Değişiklikler

Sitemizi kullanan tüm kullanıcılarımız tüm yazılı hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar ve bu aydınlatma metni, gerekli görüldüğü hallerde güncellenebilir. Yapılan değişiklikler internet sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Etaweb Bilişim Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Web site adresi: www.etaweb.com.tr
Telefon: 0850 346 24 25
E-posta: bilgi@etaweb.com.tr
Adres: Esentepe Mah. 61-8. Sk. No: 2 iç kapı No:2 Merkez Sivas

Yayınlanma Tarihi: 15.11.2022